Donaties en Financiën

Giften

 

U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL 18 TRIO 0788903527 t.n.v. Ahavat Olam o.v.v. Baderech.

De organisatie is aangemerkt als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI) en kunt u uw gift opgeven bij de belastingdienst.

Giften zonder specifieke omschrijving worden over de aangesloten kehilot verdeeld.

 

Beloningsbeleid


Bestuursleden en vrijwilligers binnen onze gemeenten zetten zich vrijwillig in voor de Kehilot en ontvangen geen vergoeding in geld of natura voor hun inspanningen.

RSIN 8605.96.850
Kvk nummer: 76347702

 

De verantwoording over de besteding van de financiën binnen Ahavat Olam vindt u hier