בס''ד

Waarom bidden wij sommige gebeden in het Hebreeuws?

Discipelschap

Yeshua onderwijst ons veel over discipelschap, Hij heeft het nergens over dat we deel van het christendom moeten zijn. In het ‘Nieuwe Testament’ (NT) wordt er tweemaal gerefereerd aan ‘christenen’ (lees: messianen) en dat gaat dan over de discipelen.

Hoe ziet een discipel eruit? Waar gaat discipelschap om?

Discipelschap moet begrepen worden van de joodse context. Heidenen hadden namelijk niet het concept dat zij discipelen maakten die als de rabbijn zouden worden.

Het Hebreeuwse woord voor discipel is talmid (תלמיד). Dit woord heeft als stam lamad (למד) en dat betekent ‘gedisciplineerd leren, met een specifiek doel’. Discipelschap vereist dus studie, gedisciplineerde studie.
Het discipelschap betekent niet alleen het ‘worden als’ de leraar (bijvoorbeeld in karaktervorming), maar óók het imiteren van de leraar. De dingen doen zoals hij dat doet.

De geschriften

Wat heeft dit alles nou met Hebreeuws te maken? Nou, we kunnen lezen in 1 Kor. 11:1 dat wij de Messias moeten navolgen, imiteren. In feite is dat het nabootsen van hoe Hij leefde:

  • 1 Kor. 11:1: ‘’ ‘’Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Messias ben.’’

De Bijbel die onze Verlosser las was de Tenach (ook wel bekend als het ‘Oude Testament’). Die was (grotendeels) in het Hebreeuws geschreven. Hij ging naar de synagoges en daar vonden de gebeden plaats in de Hebreeuwse taal, net zoals tegenwoordig nog altijd gebeurt. Kan het zijn dat wij meer gelijk aan Hem worden als wij Hebreeuwse leren spreken, Hebreeuws leren denken en Hebreeuwse uitdrukkingen leren begrijpen?

Er zijn aanwijzingen dat Yeshua na Zijn opstanding ook nog Hebreeuws sprak. We lezen namelijk in Johannes 20:19 dat de discipelen bijeen waren gekomen, en dat de deuren uit vrees voor de Joden gesloten waren. Vervolgens kwam de opgestane Yeshua en stond Hij in hun midden en zei tegen hen: ‘’Vrede zij u!’’. Als we dit terug reconstrueren dan weten we wat Hij daar gezegd heeft, namelijk de gangbare Hebreeuwse begroeting ‘’shalom aleichem’’. Dat betekent namelijk ‘’vrede zij u’’.

Ook rondom de hemelvaart vinden we een aanwijzing. We lezen namelijk in Hand. 1: 10-11: ‘’En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Yeshua, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’’

Hier wordt gesproken over deze Yeshua. Waar doet ons dat aan denken? Aan onze rabbijn die Hebreeuws sprak als moedertaal, die een baard had, die tzitzits droeg, tefillin bond. Deze Yeshua komt ook zo terug. Hij komt dus terug als Hebreeuws-sprekende. Grote kans dat we bij de wederkomst de Bijbelstudies in het Hebreeuws gaan doen en ook onze Heer prijzen in het Hebreeuws. Net zoals dat nu wereldwijd in het jodendom ook gebruikelijk is. Vergeet niet, Yeshua was en blijft een joodse rabbijn. We kunnen Hem echt niet loskoppelen van Zijn joodse context.

Een derde aanwijzing dat Yeshua Hebreeuws sprak vinden we in Hand. 26:14, waarin Paulus zich verweert. In zijn verweer vertelt hij over zijn bekering en daarbij vermeldt hij het volgende: ‘’Nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan.’’

Waarom wordt die Hebreeuwse taal zo specifiek benoemd? Dit was schijnbaar een belangrijk detail voor Paulus (Saul).

Het kan zeer nuttig zijn om de joodse wereld ten tijde van de Tweede-Tempel-periode te bestuderen en de paden van de Thora te leren. Hierdoor leren we namelijk onze Messias beter begrijpen. Hebreeuws leren hoort daar ook bij. Laat jouw motivatie, innerlijke overtuiging, bij het leren zijn om Yeshua er beter door te leren kennen en begrijpen.

Let er dus op dat je jouw motieven zuiver houdt. Dat leren we onder andere in Kol. 3:17,23: ‘’En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Yeshua, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen.’’