Messiaanse gemeenten in Nederland:

Als gemeente zijn wij verbonden aan Ahavat Olam

Een overzicht van alle Messiaanse gemeenten in Nederland vind je hier

De leringen van Messias Yeshua in een joodse context:

 Shuvu: is een Joods-Messiaanse online studiegemeenschap met honderden studenten over de hele wereld.

 Netivyah is een Israëlische non-profitorganisatie die Gods Woord onderwijst en mensen in nood helpt.

Messiasbelijdende Joden:

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden

 

Vrijwilligerswerk in Israël

Lema’ancha is een stichting die is ontstaan als reactie op de grote vraag naar vrijwilligers in Israël sinds de aanval van 7 oktober 2023. Hierdoor zijn veel werkgevers in Israël personeel kwijtgeraakt, waardoor onder andere veel gewassen niet kunnen worden geteeld en veel boeren dreigen failliet te gaan. Als stichting zorgen zij ervoor dat hulpbehoevende werkgevers in Israël voorzien worden van vrijwilligers.