Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen.

(Handelingen 15:21  HSV)

 בס''ד

(Voor data en adres: zie agenda)

Als onderdeel van de gemeente van de Messias zijn we geënt in het huis van Israël. Zoals de eerste gelovigen in de Messias zich voegden bij de Joodse gemeente, zo willen wij in de samenkomst ook aansluiting zoeken bij elementen uit de Joodse eredienst. 

Onze samenkomsten:

Een Impressie van onze samenkomsten, geschreven door een bezoeker, vind je hier.

Wij beginnen de dienst met een aantal gebeden uit de Joods-Messiaanse sidur (vastgestelde gebeden), waaronder het Shema en het Amida. Het Shema is de geloofsbelijdenis van Israël en wordt door onze Messias aangemerkt als het belangrijkste gebod. (Marcus 12:29, Matt. 22:37) Het Amida is het staande gebed welke mogelijk genoemd wordt in Marcus 11:25. We maken hierbij gebruik van de Ahavat Olam Sidoer. Over het waarom van het gebruik van deze gebeden en waarom we een deel van de samenkomsten in het Hebreeuws voeren, verwijs ik u naar de studies Joodse gebeden , de Thora dienst en Waarom Hebreeuws? hierover op onze website.

Vervolgens is er speciale aandacht voor de kinderen, waarbij we hen zegenen

Aansluitend volgen de lezingen uit de Thora, de haftara en ha Brit Chadasja ("nieuwe testament"). De Thora lezing, is een gedeelte uit eerste vijf boeken van de Bijbel ("de boeken van Mozes") die wereldwijd op die sabbat in de synagogen gelezen wordt. De haftara lezing is een gedeelte uit de Tenach ("oude testament") die aansluit bij de Thora lezing. 

Na een korte pauze gaan we rond 11.30 uur verder met de mededelingen, persoonlijke voorbede en het zingen van een aantal liederen. Daarna wordt een uitleg gegeven over de parasja (het thora gedeelte dat die week gelezen is) en eventueel de bijbehorende lezingen uit de bijbel. Aansluitend houden wij een interactieve bespreking, waarbij iedereen zijn vragen kan inbrengen. Na de bespreking wordt de Aronitische zegen uitgesproken en zingen we een aantal gebeden.

We sluiten de samenkomst af met tijd voor ontmoeting, koffie, thee, koek en een (brood)maaltijd. Wil je wat meenemen? Dan vragen we je aandacht voor het volgende:

  • Neem iets mee dat je makkelijk uit de hand kan eten. (Er zijn geen borden / bestek aanwezig)

  • Houd rekening met de voedselvoorschriften uit de Bijbel (zie o.a. Genesis 9:4, Leviticus 11 en 17)

Leesrooster

Elke week heeft zijn vaste Thora gedeelte. Dat heet in de Joodse traditie een Parasja. Daarnaast lezen we delen uit het overige van de Tenach ("oude testament") en haBrit Chadasja ("nieuwe testament). Zo lezen we in één jaar de hele bijbel door. Het leesrooster vind je in het boekje Daily Bread.